ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2020.12.29.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a www.3dpanda.hu (továbbiakban webáruház, szolgáltató) webáruházat üzemeltető Gubicza Richárd E.V. szerződési feltételeit tartalmazza az alábbiak szerint:

Webáruház üzemeltetőjének adatai:

Név:                                   Gubicza Richárd E.V.
Székhelye:                        1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A
Telephelye:                      1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A
Levélcím:                          1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A
Adószáma:                        55858353-1-43
Bankszámlaszám:
E-mail cím:                        info@3dpanda.hu
Telefonos elérhetőség:   (+36) 70 7030 759

Az alábbiakban részletezett szerződési feltételek az www.3dpanda.hu webáruház és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi  szolgáltatásokat  igénybe  vevő  felhasználó  (a  továbbiakban  felhasználó,  vásárló,  megrendelő)  jogait  és kötelezettségeit  tartalmazza.  A szolgáltató és felhasználó (a továbbiakban együttesen felek.). A webáruház használatával  a felhasználó  kinyilvánítja,  hogy  ismeri  és  elfogadja,  az  alábbi,  a  2013.  évi  V.  törvény  6:77-6:81.  §  (továbbiakban  Ptk) alapján  megírt  általános  szerződési  feltételeket. Kérjük,  amennyiben  vásárlója,  illetve  aktív  használója  kíván  lenni  a webáruházunk által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban  az  esetben  vegye  igénybe  szolgáltatásainkat,  amennyiben  minden  pontjával  egyetért,  és  azokat  kötelező érvényűnek tekinti magára nézve

  1. Általános tudnivalók, Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén a webáruházban , vagy a webáruházon keresztül nyújtott, minden elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra.

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, ehhez az szükséges, hogy a felhasználó érvényesen és sikeresen, valós adatait megadva adja le megrendelését.  Amennyiben a felhasználó a webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a megrendelés során, az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg.

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek. Következmények nélkül módosítható, lemondható a teljesítésig. Erre lehetőség van levélben, Gubicza Richárd E.V., 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A címen, telefonon (+36) 70 7030 759 és elektronikus levélben (e-mailben), info@3dpanda.hu címen.

A termékek és szolgáltatások Webáruházban történő megjelenítése nem jelenti a szolgáltató ajánlati kötöttségét, a szolgáltatót ajánlati kötöttség nem  terheli. A  vásárló  által egy  vagy  több  termék  megrendelése  szerződéskötésre irányuló  ajánlatnak  minősül.  Az  adásvételi  szerződés  a  megrendelés  szolgáltató  általi  visszaigazolásával,  mint  az ajánlat elfogadásával jön létre.

  1. Elérhető termékek és szolgáltatások, árak

A webáruházban a lóápolással, lovaglással és lótartással kapcsolatos eszközök, felszerelések, a lovak táplálásához tápok, étrendkiegészítők is megtalálhatók.

A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatra vonatkozó utasításokat a felhasználók a termékeket bemutató információs oldalakon megtekinthetik. Ezek alapvető információk, melyek segítik a felhasználót a döntésének meghozatalában. Ha a vásárlás előtt a megvásárolni kívánt termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk, és a képek által megjelenített színek eltérhetnek a valóságtól. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett, forintban van feltüntetve, amely már az általános forgalmi adót tartalmazza. A termék vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségeit.

A szállítási költségekről a jelen ÁSZF 4. pontjában kaphatnak részletes információt.A webáruházban megrendelhető termékek árai változásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás vételár kerül a webáruház oldalán feltüntetésre, különösen a nyilvánvalóan téves pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a felhasználó elállhat vásárlási szándékától. A szolgáltató a hibáról haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót, amely tájékoztatás nem minősül visszaigazolásnak, így nem jelenti a szerződés létrejöttét, akkor sem, ha a szolgáltató automatikus visszaigazolást küld. Ez esetben a vásárló szerződési ajánlatának a vásárló kifejezett elfogadó nyilatkozata minősül, amely tartalmazza, hogy a megrendelését a termék, szolgáltató által helyesbített, tényleges árának ismeretében, azt elfogadva adja le.

  1. Megrendelés menete

A megrendelés regisztráció nélkül a www.3dpanda.hu weboldalon keresztül. A vásárláshoz szükséges adatokat minden esetben meg kell adni. Jelenleg nincs lehetőség regisztrációra honalpon, ugyanis az átlagostól eltérő termékek forgalmazása nem tartja indokoltnak.

Megrendelés menete, szerződés létrejötte

Az egyes termékek mellett minden esetben megtalálhatóak az alapvető adatok, információk, a termék ára, a műszaki paraméterek és a termék fotója is, melyek segítik a vásárlót a döntésében. A kiválasztott termékek fotója mellett meg kell adni a mennyiséget, és a termékre jellemző paramétereket (pl. szín, méret stb.) is, majd a fekete „Kosárba teszem” gombra kattintva a kiválasztott terméket a webáruház virtuális kosarába lehet helyezni. A kosárba tetszőleges mennyiségű termék helyezhető el.
A kiválasztott termék(ek) kosárba helyezését követően, a kosár tartalma a jobb felső sarokban található kosárra kattintva érhetőek el. Itt módosítható a termékek darabszáma, illetve törölhetőek a kosárban lévő tételek. A megrendelés folyamatában továbblépni a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva lehetséges, majd a fizetési módot, számlázási adatokat és szállítási/átvételi adatokat kell
megadni.

A vásárlást a “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomásával lehet lezárni, véglegesíteni.

A “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomásával a felhasználó véglegesíti a vásárlást.

A megrendelő által elküldött megrendelés megérkezését a szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelő által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

A megrendelő mentesül a szerződési kötelezettség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A rendelés leadása tehát a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintással történik, ami a megrendelő részére fizetési kötelezettség keletkezik. Amennyiben a kiválasztott termék nincs raktáron a megrendelőt a szolgáltató e-mailben értesíti a termék raktárba történő beérkezésről, és a megrendelő fizetési kötelezettsége az ekkor kapott visszaigazoló e-mail megérkezésétől keletkezik. Raktáron nem lévő termékek esetében csak előre fizetés választható, amennyiben a rendelés összege meghaladja az 50.000 Ft-ot! A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megrendelőhöz, illetve vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A szolgáltató akkor fogadja el a megrendelést, ha a megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a szolgáltató rendelkezésre bocsátotta a megrendelés időpontjában. A megrendelés akkor történik meg, ha a megrendelő a megrendelés elfogadása előtt kifejezetten kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint hozzájárulását adja, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban található információkat is elolvasta és elfogadja a jelölő négyzetek bejelölésével. Ellenkező esetben a megrendelés nem véglegesíthető!

A megrendelő a megrendelés elküldése, illetve a visszaigazolás megérkezése után a megrendelésben tévesen megadott adatokat a szolgáltató felé telefonon vagy e-mailben tudja javítani. A megrendelő köteles a téves adatokat mihamarabb korrigálni. Amennyiben a megrendelésben megadott adatokat a megrendelő a termékek szállításra történt átadását követően módosítja, köteles az ebből eredő többletköltségeket viselni.

Ügyfélszolgálatunk munkatársai az info@3dpanda.hu címen, illetve munkaidőben a (+36) 70 7030 759 -es telefonszámon készséggel állnak vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.

Visszaküldés/csere:

Amennyiben a megrendelt termék nem megfelelő méretű, a termék visszaküldését követően a szolgáltató a vásárló által megjelölt termékre vagy akár más termékre cseréli, és megküldi azt a vásárlónak. Az eredetileg megrendelt termék árától eltérő cseretermék árának esetleges pozitív árkülönbözete, valamint az újbóli szállítás díja a kiszállítás alkalmával a futárnak fizetendő. Csere esetén a visszaküldéshez szükséges formanyomtatványt a honlapon megtalálja!

  1. Szállítási, fizetési és teljesítési feltételek:

Szállítási és fizetési feltételeink kizárólag a Magyarország területére történő kiszállításra vonatkoznak.
Termékeink a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft (továbbiakban GLS)és a FoxPost Zrt-én (továbbiakban  Foxpost)  keresztül  kerülnek  kiszállításra  a  vásárlók  által  megadott  címre.  A  Webáruház  a  termék futárnak történő átadásáról minden esetben e-mailt küld a vásárlónak.

GLS:
A szállítás  várható  időpontja  a  termék(ek)  szállítónak  történő  átadásától  számított legfeljebb  3  munkanap. Amikor csomagját elkészítettük és átadtuk a GLS Hungary futárszolgálatának. A csomag feladásakor e-mailben értesíti a GLS a címzettet, hogy a következő munkanapon csomagja kiszállításra kerül. Az e-mail tartalmazza a csomagszámot és az esetleges utánvét összegét. A kiszállítás napjának reggelén, újabb értesítést kap a címzett, mely tartalmazza a futár telefonszámát,  a  GLS  Ügyfélszolgálat  telefonszámát  és  egy  3  órás  időintervallumot  a  várható  kézbesítésről.  A kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén e-mailes értesítést küld a GLS a címzetteknek. Az e-mailben megadott linken keresztül a címzett kiszállítási rendelkezést tud rögzíteni, melyben kérheti a kiszállítást egy új időpontban, egy másik címre, személyes csomagátvételt egy meghatározott listából kiválasztott GLS CsomagPontban.

A GLS Hungary a kézbesítést munkanapokon 8-17 óra között végzi és két kézbesítési kísérletet biztosít, és a csomagot általában 5 munkanapig tartják, utána visszaszállításra kerül a szolgáltatóhoz.

A csomagok nyomonkövethetőek a GLS által küldött értesítő üzenetében szereplő küldeményazonosító alapján: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

Foxpost:
A  szállítás  várható  időpontja  a  termék(ek)  futárnak  történő  átadásától  számított  legfeljebb  3  munkanap.  Amikor csomagját elkészítettük és feladtuk a Foxpost csomagterminálnál, a megadott e-mail címre kapni fog egy értesítést, benne    a    várható    szállítási    időponttal.    Ebben    az    esetben    a    megrendelt    termék(ek)et    a    kiválasztott csomagterminálokban lehet átvenni. A csomagterminál kiválasztására a vásárlás során, a legördülő menü segítségével van lehetőség. A csomag a kiválasztott csomagterminálba való megérkezéséről a megadott telefonszámra a Foxpost SMS-értesítést küld,  mely  tartalmazza  az egyedi „nyitókódot”,  mellyel a  csomag átvehető. A  csomagterminálban  a küldemények 3 napig vehetők át.

A csomagok nyomonkövethetőek a www.foxpost.hu/csomagkovetes/ oldalán a webáruház által küldött e-mailben szereplő csomagazonosítóval.

Fizetési lehetőségek:
Előre utalás vagy banki befizetés: 
Fizetés közvetlenül a bankszámlánkra. Közleményként, kérjük tüntesse fel rendelése azonosítóját! Ebben az esetben a vásárló a megrendelt termékek árát, azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti  meg  a  VALAMELYIK BANKNÁL  számú  bankszámlára  banki  átutalás  útján. Utalás és bankfiókban történő befizetés esetén a megrendeléstől számítva 5 munkanapon belül kell a megrendelés értékének  beérkeznie  bankszámlánkra,  különben  a  rendelés  törlődik.  Az  utaláshoz  szükséges  adatokat a megrendelést követően kapott automata e-mail után fogja megkapni.  A  rendelés  feldolgozása  és  kiszállítása  az  összeg beérkezését követően történik. Az összeg bankszámlánkra történő beérkezéséről e-mailben értesítést küldünk, ezután kezdjük  el  rendelése  feldolgozását.  Raktáron lévő és  nem  raktári  termékek   csak  ezen  fizetési  mód  választható  ki.

Szállítási díjak:
A  szállítás díja a választott fizetési módtól és az átvétel helyétől függően az alábbiak szerint alakul.

GLS:
Banki előreutalással és befizetéssel történő fizetés esetén, átvétel helye háznál, megadott szállítási címre, a szállítás díja 1.590-5.000 Ft. Termék súlyától, méretétől függően.

  1. Tájékoztató vásárlót megillető elállási jogról

A felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A felhasználó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a  felhasználó  vagy  az  általa  megjelölt,  a  futárszolgálattól  eltérő  harmadik  személy  általi  átvételének  napjától számított tizennégy naptári napon belül gyakorolhatja.

A  jelen  pontban  foglaltak  nem  érintik  a  felhasználó  azon  jogát,  hogy  az  e  pontban  meghatározott  elállási  jogát  a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a felhasználó tett ajánlatot, a felhasználót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A felhasználó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető – nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

Elállási nyilatkozat

Címzett: Gubicza Richárd E.V., 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A., E-mail cím: info@3dpanda.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése ] Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ] A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]

A fogyasztó címe: [ értelemszerűen kitöltendő] Rendelés azonosító: [ értelemszerűen kitöltendő ] Dátum: [ értelemszerűen kitöltendő ]

A fogyasztó aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ] Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a felhasználó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A  szolgáltató  a  felhasználó  elállási  nyilatkozatát  annak  megérkezését  követően  köteles  elektronikus  adathordozón visszaigazolni.

Ha  a  Felhasználó  a  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  22.  §-nak  megfelelően  eláll  a  szerződéstől,  köteles  a  terméket haladéktalanul,  de  legkésőbb  az  elállás  közlésétől  számított  tizennégy  napon  belül  visszaküldeni  a  szolgáltató telephelyének címére ( Gubicza Richárd E.V., 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A.), illetve a szolgáltatónak vagy a szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a felhasználó  a  terméket  a  határidő  lejárta  előtt  elküldi.  A  felhasználó  viseli  a  termék  visszaküldésének  költségét.  A terméket a szolgáltató telephelyének címére kell visszaküldeni.

A  szolgáltató  visszatéríti  a  vásárló  által  ellenszolgáltatásként  megfizetett összeget,  ide nem értve  a  teljesítéssel összefüggésben  felmerült  költségeket,  így  a  szállítási  díjat.  Felhívjuk  a  figyelmét,  hogy  ez  a  rendelkezés  nem vonatkozik    a    legkevésbé    költséges    szokásos   szállítási    módtól    eltérő    szállítási    mód    választásával    okozott többletköltségekre. A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a két időpont közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A   felhasználó   a   termék   jellegének,   tulajdonságainak   és   működésének   megállapításához   szükséges   használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.)   Korm.   Rendelet   29.   §.   (1)   bekezdésében   foglalt   esetekben,   így   különösen   a   „c”   és   az   „e”   pontban meghatározottak esetén:

„olyan  nem  előre  gyártott  termék  esetében,  amelyet  a  fogyasztó  utasítása  alapján  vagy  kifejezett kérésére  állítottak  elő,  vagy  olyan  termék  esetében,  amelyet egyértelműen  a  fogyasztó  személyére szabtak”;

„olyan  zárt  csomagolású  termék  tekintetében,  amely  egészségvédelmi  vagy  higiéniai  okokból  az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza”;

  1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

Az ÁSZF jelen pontja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014. Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

A szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a felhasználó a Ptk. szabályai szerint.

A felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve,  ha az ezek közül a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen

vagy az a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A felhasználó a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta (számla). Ebben az esetben a szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a

felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a felhasználó köteles bizonyítani, hogy a felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a felhasználó – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A felhasználó a hiba felfedezése után köteles a lehető legrövidebb időn belül a hibát a szolgáltatóval közölni.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a szolgáltató jótállásra köteles, ez alól csak abban az esetben mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén a szolgáltató jótállást nem vállal. A rendelet hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a felhasználó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Nem tartozik jótállás alá hiba, ha annak oka a termék felhasználó részére történő átadását követően lépett fel, ha a  hibát  a  szakszerűtlen  üzembe  helyezés  (kivéve,  ha  az  üzembe  helyezést  a  szolgáltató,  vagy  annak  megbízottja végezte,  illetve  ha  a   szakszerűtlen  üzembe  helyezés  a  használati-kezelési  útmutató  hibájára  vezethető  vissza),  a rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, a helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, vagy elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a felhasználó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve,  ha  a  választott  jótállási  igény  teljesítése  lehetetlen,  vagy  ha  az  a  szolgáltatónak  a  másik  jótállási  igény teljesítésével   összehasonlítva   aránytalan   többletköltséget   eredményezne,   figyelembe   véve   a   termék   hibátlan állapotban  képviselt  értékét,  a  szerződésszegés  súlyát  és  a  jótállási  igény  teljesítésével  a  felhasználónak  okozott érdeksérelmet. Ha a szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő  érdeke  megszűnt,  a  felhasználó  –  választása  szerint  –  a  vételár  arányos  leszállítását  igényelheti,  a  hibát  a szolgáltató költségére maga kijavíthatja  vagy  mással  kijavíttathatja,  vagy  elállhat  a  szerződéstől.  Jelentéktelen  hiba miatt elállásnak nincshelye.

Ha a felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül  érvényesít  csereigényt,  a  szolgáltató  köteles  a  terméket  kicserélni,  feltéve,  hogy  a  meghibásodás  a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a  része, amely alatt a  felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a felhasználó a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A  jótállási  igény  érvényesítésére  egyebekben  a  kellékszavatossági  jogok  gyakorlására  vonatkozó  szabályokat  kell megfelelően  alkalmazni.  A  jótállás  időtartama  egy  év.  E  határidő  elmulasztása  jogvesztéssel  jár.  Az  egy  éven  túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Ha  a  felek  között  jogvita  alakul  ki,  melyet  békés  úton  rendezni  nem  tudnak,  a  felhasználó  Békéltető  testületi eljárást kezdeményezhet.

  1. Panaszügyintézés helye, módja

A vásárló panaszával első sorban a szolgáltatóhoz kell hogy forduljon. Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben, e-mailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg munkanapokon 9-17 óra között:

postai úton: Gubicza Richárd E.V., 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A.;

e-mail útján: az info@3dpanda.hu címen;

telefonon: (+36) 70 7030 759

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a   megrendelés   visszaigazolt   azonosítószámát,   hogy   azonosítani   tudjuk   a   panasszal   érintett   teljesítést.   A panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezést, dokumentációt 5 évig megőrizzük.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint  orvosoljuk  a  panaszt.  Ha  a  vásárló  nem  ért  egyet  a  szóbeli  panaszára  kapott  válasszal,  írásban  meg  kell küldenie  részünkre  a  panaszát.  Ebben  az  esetben  az  írásbeli  panaszokat  5  munkanapon  belül  megvizsgáljuk  és megválaszoljuk.  Válaszunkat  indokoljuk.  Amennyiben  válaszunkkal  nem  ért  egyet,  úgy  felügyeleti  szervünkhöz fordulhat panaszával.

Amennyiben a felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során  nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre a vásárló számára:

Panasztétel fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a vásárló a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető   testület   igénybe   vétele.   A   szolgáltatások   minőségével,   biztonságosságával   és   a megfelelőségi   szabályok   alkalmazásával,   valamint   a   szerződés   megkötésével   és   teljesítésével kapcsolatos   fogyasztói   jogvita   bíróságon   kívüli,   békés   rendezése   céljából   a   vásárló   eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületnél illetve fordulhat  a  szolgáltató  székhelye  szerint  illetékes  szakmai  kamara  mellett  működő  Békéltető Testülethez.  A  Békéltető  Testületre  vonatkozó  szabályok  alkalmazásában  fogyasztónak  minősül  a külön   törvény   szerinti   civil   szervezet,   egyház,   társasház,   lakásszövetkezet,   mikro-,   kis-   és középvállalkozás  is,  aki  árut  vesz,  rendel,  kap,  használ,  igénybe  vesz,  vagy  az  áruval  kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont vonatkozásában együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhely:           1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levélcím:           1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím:         bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon:             (+36) 1 488-2131

Bírósági eljárás. A vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

  1. Egyebek

A  www.3dpanda.hu webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető  nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárló megrendelését, törölheti fiókját és visszautasíthatja vásárlási szándékát.

A webáruház ezúton is tájékoztatja vásárlóit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a webáruház alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon  nem  jogosultak  megőrizni,  felhasználni,  illetve  további  jogi,  vagy  természetes  személyeknek  átadni.  Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el a webáruház üzemeltetője.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság joghatóságát kötik ki.

A  szolgáltató  bármikor  jogosult  jelen  ÁSZF  feltételeit  egyoldalúan  módosítani.  Az  esetleges  módosítás  a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.