Elállási jog

Elállási nyilatkozat

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Gubicza Richárd E.V., 1237 Budapest, Pistahegyi út 7/A. Adószáma: 55858353-1-43
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:……………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó címe:……………………………………………………………………………………………………….

Rendelés azonosító:…………………………………………………………………………………………………….

Dátum:……………………………………

…………………………………………………………………………
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett
nyilatkozat esetén)